Leptir stepenište

Unija funkcionalnosti, dizajna i komfora. Specifičan dizan koji će ispuniti sve vaše potrebe.

Leptir stepenice

Primarna funcija stepeništa je praktičnost, a zatim estetika. Zadovoljenje oba kriterijuma daje veliki broj originalnih rešenja. Prvi uslov koji bi trebalo da je zadovoljen kod stepenica koje se koriste u stanovanju je udobost koju određuje odnos visine i širine stepenika, dovoljna širina stepenišnog kraka kao i siguran materijal od kojeg su gazišta. Kada je preduslov dobrog stepeništa zadovoljen sledeći kriterijum je sigurnost koja je prisutna u svakom aspektu dizajniranja stepeništa.

Sigurnost se zadovoljava odabirom neklizećeg materijala i adekvatnom ogradom ili potrebnim rukohvatom. Tokom odabira materijala za stepenište treba voditi računa da materijal nije isuviše klizav posebno kada dodje u kontakt s vodom. Ukoliko je stepenište jednokrako i konzolno, obavezno je postavljanje ograde s otvorene strane stepeništa posebno ako imate malu decu. Procitajte jos

HTML Comment Box is loading comments...